A Laboratórium 1996-tól működik, mint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Mikrobiológiai Laboratóriumán belül működő Állatorvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Részleg. 2004 decemberétől már DUO-BAKT Laboratórium néven végezzük munkánkat, önálló vállalkozásként.

Munkánk gyökerei a humán klinikai mikrobiológia 1990-es évek elején kezdődő magyarországi meghonosodásához vezethetők vissza. A klinikai mikrobiológia interdiszciplináris tudomány, amely a gyakorlati mikrobiológiát a klinikumhoz közelíti, elsősorban a „Kórokozóban gondolkodni – mi lehet az adott esetben a patogén ágens?” elv figyelembe vételével, és az alapos, mindenre kiterjedő leletértelmezés segítségével. Ez a folyamatos, gyakori, elsősorban élő szóval végzett konzultáció segítségével valósul meg. Az ÁNTSZ egykori laboratóriumában munkatársaim és magam (akik egyben humán mikrobiológiával is foglalkoztunk) több éves gyakorlatra tettünk szert mindebben, a humán medicinával való igen szoros kapcsolat révén.

A leírtak indítottak arra, hogy a klinikai mikrobiológiai szemléletet átültessük a veteriner szakágba, azon belül elsősorban a társállatok (kutya – macska – ló – exotikus fajok) gyógyításába. Természetesen ez igényli a beküldő kollégák infektológiai (diagnosztikai-terápiás) tanácsokkal ellátását is.

Mára kijelenthetjük, hogy laboratóriumunk Magyarországon egyedülálló módon, a humán mikrobiológiai szolgáltatók színvonalán dolgozik. A konzultációkkal, szaktanácsadással és szakmai-tudományos fórumokon tartott rendszeres előadásokkal segítjük a kollégák napi infektológiai klinikai tevékenységét.

A leírtak értékelésekor le kell szögezni, hogy a társállatokkal foglalkozó állatorvosi munka már igényli a humán medicina vívmányainak napi alkalmazását – a klinikumban és a laboratóriumban egyaránt.

 

Tevékenységünk egyrészt a hagyományos, tehát tenyésztési eljárásokat igénylő bakteriológiára, mikológiára irányul, de a mikroszkópos parazitológiai vizsgálatokat is nagy számban végezzük.

Speciális módszerként bélsár antigén ELISA-teszteket (Giardia, Clostridium difficile toxin, Cryptosporidium, Canine Parvovirus), tudunk bevetni, ugyanakkor egyéb virusdiagnosztikai munkára a Praxislab palettáját javasoljuk.

Életveszélyes szeptikus állapotokban a testüregi minták, és a vér tenyésztését automatizált hemokultúra – rendszer segítségével is el tudjuk végezni, a beküldővel egyeztetve.

Szükség esetén tanácsadással és molekuláris genetikai módszereken alapuló „nyomozással” segítséget nyújtunk állatkórházi nozokomiális járványok leküzdésében.

Minderről kivonatosan az árjegyzékünkből tájékozódhatnak a kollégák, de a megadott elérhetőségeken a részletkérdések megtárgyalására is szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére. Fontos leszögezni, hogy a konzultációért, szaktanácsadásért külön díjat nem számolunk fel. Lényeges az is, hogy minden esetben az állatorvosokkal és nem a tulajdonosokkal állunk kapcsolatban, az etikai alapelvek messzemenő tiszteletben tartása miatt.

Amennyiben ügyfeleink más (kémiai-hematológiai) vizsgálatra keresnek alkalmas szolgáltatót, úgy megbízható partnerként a Praxislab Laboratóriumot ajánljuk.

Kolléganő kislánya által készített ajándék a labornak.
[Kolléganő kislánya által készített ajándék ajtódísz a labornak.]